Moeder worden in Amsterdam
Echopunt van Verloskunde Centrum Oost (VCO)

Het Verloskunde Centrum Oost (VCO) is een samenwerkingsverband tussen de zeven verloskundigenpraktijken in Amsterdam Oost en omgeving, en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG).

Het VCO is gevestigd in Medisch Centrum Oost, waar ook huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd zijn.
Er vinden verschillende activiteiten op het gebied van verloskunde plaats in het centrum.
Het Echopunt is het onderdeel van het VCO waar eerstelijns echo's worden gemaakt op verwijzing van je verloskundige of gynaecoloog. Je kunt verwezen worden op grond van de volgende indicaties:
-        het vaststellen van een (al dan niet vitale) zwangerschap
-        het bepalen van de zwangerschapsduur
-        het opsporen van een meerlingzwangerschap
-        het bepalen van de ligging van het kind
-        het bepalen van de locatie van de placenta
-        het bepalen van de hoeveelheid vruchtwater
Tevens kun je in het VCO terecht voor prenataal onderzoek, te weten de combinatietest en de 20 weken echo.
De echoscopisten van het VCO zijn merendeels zelf verloskundige bij een van de deelnemende praktijken en omdat het OLVG ook een partner is van het VCO, is de samenwerking en doorverwijzing vanzelfsprekend.
In de toekomst zullen er naast het Echopunt nog meer gezamenlijke activiteiten op het gebied van verloskunde in het VCO gaan plaatsvinden.