Moeder worden in Amsterdam
Gevestigd in een monumentaal pand op de rand van de stadsdelen Centrum, Zeeburg en Oost vormen wij samen met het consultatiebureau en het opvoedsteunpunt, het Ouder- en Kindcentrum, dat zorg draagt voor continu´teit van onze zorgverlening. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en het kwaliteitsregister, en deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten waarborgt ons werken en handelen volgens de hedendaagse richtlijnen. Daarnaast zorgt regelmatig overleg met ziekenhuizen in de regio (OLVG en het Boven Y), omliggende verloskundigenpraktijken en de kraam bureaus voor een goed samenwerkingsverband en continu´teit van zorg.
In het Verloskunde Centrum Oost, waarin wij mede participeren, bieden wij echoscopie, kinderwensspreekuren en voorlichting over de bevalling.
Voor meer informatie en een indruk over onze praktijk, zie www.vpoe.nl


Oostelijke Eilanden

Welkom bij verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden!

Imke, Sandra, Karolien, Marike en Marije, 5 enthousiaste en betrokken verloskundigen verlenen professionele verloskundige zorg. Onze zorg bestaat uit het controleren en begeleiden van de ongecompliceerde zwangerschap, bevalling en het kraambed, met de nadruk op wederzijds vertrouwen en persoonlijke wensen.


echocentra